LABORATORIE

Klinikkens laboratorium er åbent for blp, ekg etc. visiteret af lægen eller sygeplejepersonalet.
 
Man kan ikke møde op uden tid!
 
Har man ønske om at få taget sin blodprøve på sygehuset, er der også stadig mulighed for dette. Vi skal dog informeres om dette, så vi kan bestille blodprøverne dertil.
 
Åbningstider til blodprøvetagning hos vores samarbejdspartnere er følgende;
( Husk selv at kontrollere for lukkedage etc.) 

Køge sygehus laboratorie:
Mandag,tisdag, onsdag og fredag kl.7.15-14.00
Torsdag kl 7.15-18.00
 
Roskilde sygehus laboratorie: 
Mandag, tisdag og onsdag kl. 7.15-14.45
Torsdag kl. 7.00-18.00
Fredag kl. 7.15-14.00
 
Hundige Bylaboratorie;

Pga. personalemangel, har bylaboratoriet begrænset sin åbningstid.  Der henvises derfor til deres hjemmeside i forhold til åbningstid; http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/koegesygehus/afdelinger/klinisk-biokemisk-afdeling/afsnit-og-funktioner/Sider/blodproever-i-hundige-Waves.aspx