VACCINATION

Alle vacciner der er givet fra 15. november 2015 og frem kan ses på Det Fælles Medicinkort (fmk-online).
 
Børnevaccinationer:
Det danske børnevaccinationsprogram er et tilbud til alle børn om gratis vaccination mod ni infektionssygdomme. 
se følgende link for yderligere information; http://www.ssi.dk/vaccination/boernevaccination.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejsevaccinationer:
Vi tilbyder rådgivning og vaccination i forbindelse med udlandsrejser i henhold til retningslinierne fra Statens Seruminstitut incl. gul feber vaccination. Sygesikringen honorerer ikke sådanne ydelser, da det er en privat sag, hvortil/hvorfor/hvornår man vil rejse – vaccinationspriserner er derfor inklusiv vaccinationshonoraret.
Vaccinationsanbefalingerne er afhængige af rejsens varighed og rejsens type, det vil sige om rejsen indebærer særlige risici. Der skal altid foretages en konkret risikovurdering i forhold til den enkelte rejsende, hvilket gøres på en rejsemedicinsk klinik eller hos den praktiserende læge.
http://www.ssi.dk/rejser/

Influenzavacciner:
Influenzavaccine beskytter kun mod influenza og kun med ca. 70% sikkerhed. Skulle man alligevel blive udsat for influenza, bliver sygdommen gerne mildere end sædvanlig.
Vi anbefaler, at alle patienter med astma, kronisk bronkitis, dårligt hjerte eller er svækket af anden sygdom bliver vaccineret mod influenza. Vi vil gøre opmærksom på, at man kan pådrage sig andre virusinfektioner, som ligner influenza til forveksling, men hvor influenzavaccinen ikke har nogen effekt. Disse virusinfektioner plejer dog ikke at være så alvorlige, som en rigtig influenza.
Der tilbydes gratis influenzavaccination til nedenstående, der:              
-Er 65 år eller derover
-Har en kronisk sygdom
-Er svært overvægtig med BMI over 40
-Er gravid og mere end 12 uger henne.
Tilbuddet om gratis vaccination mod influenza gælder fra 1/11-19 t.o.m. 15/1-20 (for gravide dog t.o.m. 29/2-20).
 
Pneumokokvaccine/ vaccination mod lungebetændelse:
Bakterien pneumokokker er en af de hyppigste årsager til lungebetændelse i Danmark.
Sundhedsstyrelsen anbefaler af patienter med betydende KOL (mange symptomer i hverdagen og ofte med en nedsat lungefunktion til under havdelen af det normale) tilbydes vaccination med Prevenar og 2-3 måneder senere med Pneumovax. Denne anbefaling beror på, at man forventer at en vaccination med begge vacciner kan nedsætte risikoen for at få en pneumokok-lungebetændelse med 20-25 procent.
Bestil tid hos lægen, hvis du vil du vil høre mere om denne vaccine.