Tryk her for receptfornyelse

Du kan her forny din faste medicin. Dog ikke vanedannende medicin - der jf. afsnit omkring dette kræver personligt fremmøde. Hvis dine faste ordinationer ikke er tilgængelige, kontakt venligst sekretæren telefonisk.

Tryk her for tidsbestilling

Er beregnet til IKKE-akutte henvendelser. Ved behov for akuttid bedes du kontakte lægen telefonisk.

Tryk her for e-konsultation

Du kan her skrive spørgsmål til lægen, f.eks. blodprøvesvar. Dette modul er IKKE til medicin- og tidsbestilling eller akutte henvendelser.

NYHEDER

Aktuelt

Nedenstående for fortsat at passe på os alle ifht. COVID-19:

  • Har du symptomer på COVID, bedes du tage en quicktest - også selvom du er færdigvaccineret.

  • Vi beder dig have mundbind/visir når du er i klinikken, hvis du har forkølelse, hoste og/eller ondt i halsen.

Husk Sundhedskortet!

Sundhedskortet er din elektroniske underskrift, som Danske Regioner forlanger bliver benyttet ved hver eneste kontakt i klinikken. Har du glemt dit kort, kan du med fordel downloade app'en "Sundhedskortet" til din telefon. Ellers kan du blive bedt om at hente det.

 

Opslagstavlen

1/5-22
Vi har nu 2 uddannelseslæger i klinkken. Zishan som er igang med speciallægeuddannelsen til praktiserende læge, og Emil som er igang med anden del af sin kliniske basisuddannelse (KBU).

1/1-22
Vi byder velkommen til vores nye personale. Læge Natasja er startet som fast vikar i praksis. Tove er startet som sekretær. Håber I byder dem pænt velkommen.

19/2-21
Hvornår skal du vaccineres mod COVID-19?

Alle får tilbud om at blive vaccineret mod COVID-19 - senest ved udgangen af juni.

For at fordele vaccinedoserne har Sundhedsstyrelsen lavet forskellige målgrupper og en rækkefølge. Dem kan du se her https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination-mod-COVID-19/Maalgrupper-for-vaccination

Lige nu vaccineres gruppe 5, der er udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.

Langt de fleste i denne gruppe vil ifølge Sundhedsstyrelsen have et forløb på sygehuset, og vil blive indkaldt til vaccination via sygehuset.

Ganske få patienter tilhører ifølge Sundhedsstyrelsen denne gruppe UDEN at have et forløb på sygehus. I disse tilfælde er det den praktiserende læge, der vurderer, hvilke af patienterne der tilhører denne gruppe.

Som patient eller pårørende skal du ikke gøre noget.

Vi finder vores patienter dels ud fra vores kendskab til vores sygeste patienter, dels ud fra de registreringer vi har omkring bl.a. medicin og diagnoser.

Du behøver ikke henvende dig til klinikken for at gøre opmærksom på din sygdom.

Vi kontakter de få patienter direkte for at informere om tilbuddet om vaccination.

Vi har stor forståelse for, at mange af vores patienter er bekymrede for at få COVID-19, og ønsker, at vi henviser dem til tidlig vaccination.
Men vi håber også på jeres forståelse for, at vi som læger er forpligtede til at følge Sundhedsstyrelsens udmeldinger og prioritere i henhold til deres retningslinjer.

Med venlig hilsen
Lægerne

19/2-2021
Vaccination mod pneumokokker:
Alle over 65 år tilbydes gratis vaccination mod pneumokokker (en af de hyppigste lungebetændelser) - vi har nu igen mulighed for at kunne bestille disse vacciner, så kontakt sekretariatet, hvis du ønsker den.

1/10 2019
Vi byder velkommen til vores nye sekretær Mette. Samtidig må vi desværre sige farvel til vores jordemoder Anna, der har valgt at have mere tid med børn og børnebørn. Anne vil dog nok fortsat komme i klinikken og hjælpe til ved ferier osv. 

15/11 2019
Generationsskifte

Mikkel Andersen trådte pr. 1/1-20 ind som ny kompagnon hos Lægerne Solrød Center 9 i stedet for Birgitte Koczulab.
Birgitte vil dog stadig have sin daglige gang i klinikken, idet hun fortsætter som fastansat læge.
Mikkel er velkendt af mange patienter, idet han har arbejdet fast i klinikken, siden han blev speciallæge i almen medicin maj 2018.

28/9 2019
Drenge født efter 1/7 2007 kan og anbefales gratis vaccination mod HPV. Desværre gælder den gratis vaccine ikke drenge født før denne dato. Kontakt klinikken for tid til dette.

1/9 2019
Vi byder velkommen til vores nye konsultationssygeplejerske Marlene. 

1/6 2018
Klinikken har stadig åbent for tilgang.

Vanedannende medicin

Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. afhængighedsskabende medicin

Det har følgende betydning for vores patienter:

  • Vi opstarter meget sjældent patienter i vanedannende medicin – og helst kun i en meget kort periode

  • Man kan ikke forny recepter på vanedannende medicin via hjemmesiden eller telefonisk.

  • Vi fornyer kun vanedannende medicin ved en konsultation i klinkken (kan foregå hos vores sygeplejersker)

  • 1 gang om året skal alle patienter, som får vanedannede medicin, til en samtale om medicinen hos lægen.

  • Undtaget fra ovenstående er kun patienter, som er meget gangbesværet/sengeliggende eller får medicin udleveret af hjemmeplejen.

Afhængighedsskabende medicin er f.eks: sovemedicin, stærkere smertestillende indeholdende morfica og ADHD medicin.

Du kan læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:
https://www.sst.dk/da/Viden/Laegemidler/Afhaengighedsskabende-laegemidler

Medicinstuderende

Vi har ansat et hold af medicinstuderende. De hjælper primært til i laboratoriet, hvor de tager blodprøver, EKG mv. De er alle erfarne og godt igang med studiet, så tag godt imod dem.