Tryk her for receptfornyelse

Du kan her forny din faste medicin. Dog ikke vanedannende medicin - der jf. afsnit omkring dette kræver personligt fremmøde. Hvis dine faste ordinationer ikke er tilgængelige, kontakt venligst sekretæren telefonisk.

Tryk her for tidsbestilling

Er beregnet til IKKE-akutte henvendelser. Ved behov for akuttid bedes du kontakte lægen telefonisk.

Tryk her for e-konsultation

Du kan her skrive spørgsmål til lægen, f.eks. blodprøvesvar. Dette modul er IKKE til medicin- og tidsbestilling eller akutte henvendelser.

NYHEDER

Aktuelt

Nedenstående for at passe på os alle ifht. COVID-19

 • Der er kun adgang i klinikken efter forudgående telefonisk aftale 
  alle andre vil blive bedt om at forlade klinikken igen og kontakte os telefonisk, via patientportalen på hjemmeiden eller "min læge" appen.

 • Kom alene (børn kun med en voksen), kom til tiden, ikke før eller for sent.

 • Vi beder dig have mundbind/visir når du er i klinikken - og spritte hænder.

 • Alt der kan klares pr. telefon/video gøres med dette. Derfor er der lukket for tidsbestilling til alt andet end netop telefon-/videokonsultation. Har du allerede en tid, som kan klares pr. telefon/video, bedes du kontakte os, så vi kan ændre tiden til dette.

8/1-2021
Vaccination mod influenza: 
Vi har fortsat nogle influenzavacciner liggende, så er du +65 år, kronisk syg på nogen måde, eller arbejder i sundhedssektoren, kan du sandsynligvis blive tilbudt denne gratis. Tilbuddet udløber 15/1-2021 - så ring snarest hvis du ønsker en sådan.

28/9 2020 
Vaccination mod influenza og pneumokokker. Fra d. 1/10 kan alle over 65 år, samt en del med kroniske sygdomme, gratis blive vaccineret mod influenza og pneumokokker. Vi anbefaler disse vaccinationer. Kontakt venligst sekretariatet 9.15-12.15 mhp. aftale omkring tid. 

Husk Sundhedskortet!

Sundhedskortet er din elektroniske underskrift, som Danske Regioner forlanger bliver benyttet ved hver eneste kontakt i klinikken. Du vil derfor opleve at blive bedt om at køre hjem og hente sundhedskortet, såfremt du har glemt det.

 

Opslagstavlen

1/10 2019
Vi byder velkommen til vores nye sekretær Mette. Samtidig må vi desværre sige farvel til vores jordemoder Anna, der har valgt at have mere tid med børn og børnebørn. Anne vil dog nok fortsat komme i klinikken og hjælpe til ved ferier osv. 

15/11 2019
Generationsskifte

Mikkel Andersen trådte pr. 1/1-20 ind som ny kompagnon hos Lægerne Solrød Center 9 i stedet for Birgitte Koczulab.
Birgitte vil dog stadig have sin daglige gang i klinikken, idet hun fortsætter som fastansat læge.
Mikkel er velkendt af mange patienter, idet han har arbejdet fast i klinikken, siden han blev speciallæge i almen medicin maj 2018.

28/9 2019
Drenge født efter 1/7 2007 kan og anbefales gratis vaccination mod HPV. Desværre gælder den gratis vaccine ikke drenge født før denne dato. Kontakt klinikken for tid til dette.

1/9 2019
Vi byder velkommen til vores nye konsultationssygeplejerske Marlene. 

1/6 2018
Klinikken har stadig åbent for tilgang.

Vanedannende medicin

Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. afhængighedsskabende medicin

Det har følgende betydning for vores patienter:

 • Vi opstarter meget sjældent patienter i vanedannende medicin – og helst kun i en meget kort periode

 • Man kan ikke forny recepter på vanedannende medicin via hjemmesiden eller telefonisk.

 • Vi fornyer kun vanedannende medicin ved en konsultation i klinkken (kan foregå hos vores sygeplejersker)

 • 1 gang om året skal alle patienter, som får vanedannede medicin, til en samtale om medicinen hos lægen.

 • Undtaget fra ovenstående er kun patienter, som er meget gangbesværet/sengeliggende eller får medicin udleveret af hjemmeplejen.

Afhængighedsskabende medicin er f.eks: sovemedicin, stærkere smertestillende indeholdende morfica og ADHD medicin.

Du kan læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:
https://www.sst.dk/da/Viden/Laegemidler/Afhaengighedsskabende-laegemidler

Medicinstuderende

Vi har ansat et hold af medicinstuderende. De hjælper primært til i laboratoriet, hvor de tager blodprøver, EKG mv. De er alle erfarne og godt igang med studiet, så tag godt imod dem.